Se maskinöversättning på 

Spela in och spara Zoom-möte

 Den här artikeln riktar sig till både Studenter och Personal (Zoom fungerar likadant för båda grupperna) om inget annat sägs i texten.


Under tiden som ett möte pågår så kan vem som helst (som ser knappen "Record") starta en inspelning av hela mötet. När du spelar in mötet så spelas allt du ser i mötesfönstret in. Videobilderna på deltagarna spelas in, det som delas i mötet spelas in och så vidare.

 

Spela in grupparbete som student

Om du vill använda Zoom som mötesverktyg i ett grupparbete så går det utmärkt att spela in hela mötet för att sedan kanske redovisa inspelningen för en lärare. Allt du ser i mötesfönstret spelas in, även videobilderna på deltagarna. Delar du skärmen för att visa något så spelas även den delningen in. Ett tips är att växla vy till "Gallery View" så syns alla deltagarna lika stort och det är enkelt att se hur ni interagerar med varandra. Det är ingen skillnad på hur du spelar in som student, så följ bara instruktionerna på den här sidan.


Du kan spela in ditt möte och allt som sker i det genom att klicka på knappen "Record". Inspelningen pågår i bakgrunden och du kan när som helst avbryta det genom att antingen klicka på Pause eller Stop.

Efter att mötet stängs ner så börjar konverteringen av din inspelning till ett hanterligt format.

När filmen har sparats så ligger den på din dator i formatet .MP4 och kan delas via olika tjänster. Till exempel (vilket vi rekommenderar) ladda upp den till ditt LnuPlay konto för användning i Mymoodle eller till YouTube, Facebook, Box, DropBox eller andra ställen.

Vi hoppas också kunna erbjuda möjligheten att automatiskt ladda upp inspelningar till ditt LnuPlay-konto, men detta är ännu under utredning.

Så här spelar du in

Du som värd för mötet kan alltid spela in, men du kan också ge inspelningsrättigheter till deltagarna. Antingen automatiskt, via mötets inställningar, eller genom att öppna fönstret "participants", föra muspekaren över en deltagare, klicka på "More" och välja "Allow Record":

När mötet är i gång, klicka på knappen "Record" i möteskontrollerna längst ned:

OBS: Meddela deltagarna att du tänker spela in! Det är inte säkert att alla är villiga att bli inspelade.

När inspelningen är i gång ändras knappen i botten och du ser en indikator längst upp i vänstra hörnet där du också kan pausa och stoppa inspelningen:

Vad spelas in?

Det du ser i mötesfönstret spelas in (förutom möteskontrollerna). Det vill säga alla deltagarnas bilder/videokameror, innehållet och det som delas via skärmdelning. Delar du en powerpoint, så spelas det också in. Däremot så spelas inte chatten in, den får du spara som separat textfil om du vill ha med den.

Om du vill spela in deltagarna på bästa sätt så föreslår vi att du växlar vy till "Gallery View". Då visas deltagarnas videorutor lika stora till skillnad från "Speaker view" som sätter den som talar i fokus och andra deltagare som miniatyrvideobilder:

Avsluta inspelningen

När du vill stoppa inspelningen så klickar du på stoppknappen (fyrkanten). Inspelningen stoppas och mötet fortsätter som vanligt. Först när du avslutar mötet påbörjas konverteringen av inspelningen som du gjorde:

Om inspelningen inte konverteras så kan du leta upp den och dubbelklicka på den för att konvertera vid ett senare tillfälle (det kan ta en stund att konvertera beroende på mötets längd).

Dina inspelningar

Du hittar dina inspelningar på datorn där du gjorde inspelningen. Enklast är att starta Zoom på datorn, klicka sedan på länken "Meetings" längst upp. Klicka sedan på fliken "Recorded". 

  1. Klicka på en inspelning för att visa detaljer.
  2. Open - Klicka här för att öppna mappen med inspelningen på datorn.
  3. Play Video, Play Audio Only vilket spelar upp det som spelats in.
  4. Kasta inspelningen.

Knappen Open gör att mappen på din dator öppnar sig och visar själva filmfilen. Där ligger en ljudfil (audio_only) utan video och sen hittar du själva filmfilen (ljud och bild) med filändelsen mp4. Om du sparar chatten som en textfil så hamnar den filen här också.

Den här filmfilen kan du nu enkelt ladda upp på LnuPlay för att publicera till omvärlden via länk eller bädda in den i ditt kursrum på Mymoodle.

Inställningar för dina inspelningar

Var filen sparas kan du bestämma själv genom att klicka på knappen "Settings" i Zooms fönster:

Klicka på fliken "Recording" och välj vad du vill ställa in:

  1. Här ser du var filmerna sparas. Klicka på rullgardinsmenyn för att byta.
  2. Klicka på Open för att komma till mappen där filmerna ligger på datorn.
  3. Övriga inställningar. Du kan till exempel ställa in att alltid få frågan var filmen ska sparas efter mötet, dela upp ljudet i olika filer och lägga till tidsstämpel på filmen m.m. 

För att byta lagringsställe för dina filmer, klicka på rullgardinsmenyn (1) och välj "Choose a new location". Bläddra sen på din dator och välj en annan mapp:

8284Visningar
30
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?