Kategorier /Guider/FAQ / E-möte / Zoom / Ställa in och använda Zoom / Installera och använda Zoom i Outlook för Windows (Personal)
Se maskinöversättning på 

Installera och använda Zoom i Outlook för Windows (Personal)

Genom att installera ett plugin för Outlook så kan du schemalägga, bjuda in och direkt starta möten i Zoom direkt från din kalender i Outlook. Mötena hamnar också i din och dina inbjudna deltagares kalender.

Den här artikeln tar upp hur du installerar och använder Zoom i Outlook för Windows (se även guide för Mac).

Innehåll på sidan:

  • Installera Zoom Outlook plugin på Windows
  • Använd Outlook för att schemalägga och bjuda in till möte
  • Starta möten direkt från Outlook


Installera Zoom Outlook plugin på Windows

Enklast är att starta programmet Software Center på din Windows dator. Leta upp Zoom plugin för Outlook och klicka på "Installera". Klart!


Installera manuellt

Gå till https://zoom.us/download och klicka på länken Download vid Zoom Plugin for Microsoft Outlook:

Beroende på vilken webbläsare du använder så laddas installationsfilen ner och visas lite olika:

Microsoft Edge/Explorer visar nedladdningen i nedre hörnet. Klicka på installationsfilen.

Google Chrome visar också nere till vänster:

Klicka på installationsfilen. Du kan få upp varningsrutor som ber dig att spara och köra filen. Klicka i så fall på Spara och Kör.


Om du får upp en varningsruta som frågar om du vill tillåta programmet att ändra i datorn, klicka på Tillåt:

Följ instruktionerna på skärmen och klicka på Nästa tills installationen är klar.

Använd Outlook för att schemalägga och bjuda in till möte

När Zoom är installerad i Outlook så dyker den upp som två egna ikoner.

Det finns två alternativ: "Schedule a Meeting och Start Instant Meeting/Start a meeting with video.

Klicka på Schedule a Meeting. Det första som visas är inställningar för mötet: 

I bilden ovan ser du de inställningar vi rekommenderar. För en fullständig beskrivning av alternativen, se Zooms supportsida.

Gör de inställningar du önskar och genom att klicka i Save and do not show again så slipper du den här rutan i fortsättningen (du kan alltid ändra inställningarna för varje möte i efterhand).

  Tips! Bocka i Enable join before host så kan deltagarna gå in i mötet om du är sen.

En kalenderinbjudan startas och du bjuder in människor genom att skriva in deras e-postadresser i Till-fältet. Gör dina vanliga inställningar för start- och sluttid m.m.

En inbjudningstext har skapats automatiskt med länkar till ditt möte. Texten kan du ändra innan du skickar inbjudan:

  1. Klicka här om du vill göra ändringar i mötets inställningar eller avbryta mötet (Cancel) från din egna kalender och eventuellt inbjudna.

Skicka iväg inbjudan när du är klar.

Starta möten direkt från Outlook

När Zoom är installerad i Outlook så dyker den upp som en två ikoner i verktygsfältet:

 Klicka på Start Instant Meeting

Då öppnar sig programmet Zoom och du är inne i ditt rum och kan bjuda in på vanligt sätt (se artikeln Starta ett Zoom-möte och bjud in)

2267Visningar
4
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?