Se maskinöversättning på 

Skapa permanent möte i Zoom

 Den här artikeln riktar sig till både Studenter och Personal (Zoom fungerar likadant för båda grupperna) om inget annat sägs i texten.

Om du vill så kan du skapa ett möte som är ständigt tillgängligt på samma adress. Deltagarna kan när som helst gå in i för att mötas/diskutera. 

Det här kan vara användbart för projekt eller liknande där du inte vill använda ditt personliga mötes-ID (som alltid används vid direktsamtal). Vill du ha ett öppet möte för dina studenter så kan du istället skapa ett möte direkt i Mymoodle men det här fungerar för alla deltagare.

Du kan välja att låta mötet vara tillgängligt under vissa tider, vissa dagar eller konstant. Du kan också välja om du vill tillåta andra att använda mötet utan att du är närvarande.

Det du ska göra är att skapa ett så kallat återkommande möte (Recurrent meeting).

 Tänk på att du inte kan starta två möten samtidigt! Det innebär att om studenterna använder ditt möte när du inte är där så kan du inte starta ett annat möte, utan att avsluta det pågående mötet som studenterna använder. Finns behovet för studenter att mötas så tipsa dem om att skapa egna möten och bjuda in varandra via Zoom. Läs mer om detta hos Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206122046-Can-I-Host-Concurrent-Meetings-

Så här skapar du ett återkommande möte

  1. Gå till https://lnu-se.zoom.us och klicka på Sign in.
  2. Logga in med din vanliga personalinloggning (du kan behöva välja lärosäte först).
  3. Klicka på fliken "Meetings" till vänster, om den inte redan är vald.
  4. Klicka på Schedule a New Meeting. 

Börja med att fylla i mötets namn (topic) och en beskrivning.

Bry dig inte om att sätta en starttid eller längd (duration), utan klicka i rutan Recurring meeting och välj sedan alternativet No Fixed Time vid Recurrence

Då ändras inställningarna (datum och längd försvinner) till det här:

Nu gör du resten av mötesinställningarna som du vill ha dem.

Tips

Genom att välja alternativet Require meeting password under Meeting Options, och fylla i ett lösenord så skyddar du ditt möte lite extra från "obehöriga". Glöm bara inte bort att ge ut lösenordet till dina deltagare.

Klicka också i Enable join before host om du vill låta de andra deltagarna använda mötet utan att du är närvarande. Om den rutan är tom så måste du själv starta mötet för att andra ska kunna komma in i det.

När du är klar, klickar du på Save längst ner.

Skicka inbjudan till ditt rum

När du sparat mötet så kommer du till mötessidan och ser länken till ditt möte. Kopiera den och skicka ut till dina deltagare (eller länka från en sida).

570Visningar
2
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt