Kategorier /Guider/FAQ / E-möte / Zoom / Hålla ett möte i Zoom / Använda Breakout rum för gruppdiskussioner i Zoom
Se maskinöversättning på 

Använda Breakout rum för gruppdiskussioner i Zoom

 Den här artikeln riktar sig till både Studenter och Personal (Zoom fungerar likadant för båda grupperna) om inget annat sägs i texten.


Om du vill ha gruppdiskussioner mellan deltagarna i ett zoom-möte så går det utmärkt med Zooms inbyggda funktion Break-Out rum.

Vad det handlar om är att du som mötesvärd automatiskt, eller manuellt, delar in deltagarna i ett antal grupprum. Dessa grupprum kommer då fungera som egna virtuella mötesrum där endast deltagarna i gruppen kan se och prata med varandra. Du som mötesvärd kan "vandra runt" mellan de olika grupprummen och hjälpa till/ kolla hur det går. När gruppsessionerna ska ta slut kan du antingen automatiskt (efter en viss tid), eller manuellt, "föra ihop" alla tillbaka till ursprungsmötet igen för en sammanfattning av gruppdiskussionerna.

Varje gruppmöte får tillgång till alla möteskontroller (dela skärm, whiteboard, chatt m.m.) och de kan även spela in sin egna gruppsession. Om en grupp behöver hjälp från mötesvärden (läraren) så finns det en knapp de kan trycka på för att "kalla" på dig som värd.


 OBS: Om du ger andra co-host rättighet i mötet så kan de också vandra mellan grupprummen och hjälpa till. En co-host kan däremot aldrig starta breakout, utan du som värd måste först göra det. Därefter kan en Co-host klicka på knappen för break-out rooms och gå med i ett annat rum när den vill.

Se bilder i slutet av artikeln hur det ser ut för en Co-host.


Ställ in så du har Breakout rooms

Det första steget är att kontrollera att du har funktionen Break-Out rum påslagen för ditt konto. Det gör du genom att gå till https://lnu-se.zoom.us och logga in. Gå sedan till fliken Settings och klicka på In Meeting (Advanced). Där hittar du inställningen Breakout room. Kontrollera att den är påslagen (se bilden nedan).

 1. Slå på funktionen Breakout room
 2. Aktivera även "Allow host to assign participants to breakout rooms when scheduling" om du vill kunna skapa breakout rum i förväg när du bokar mötet.

Skapa grupprum (breakout rooms)

Du kan skapa grupprum under mötets gång (se nedan) men också göra det i förväg och manuellt fördela dina förväntade deltagare redan innan mötet börjar. För mer information om detta, se Zooms egna artikel "Pre-assign participants to breakout rooms"


När mötet är i gång klickar du på knappen Breakout rooms:

I rutan som dyker upp får du välja hur många rum du vill skapa och välj också om du vill att Zoom automatiskt ska fördela deltagarna i rummen åt dig, eller om du vill göra det manuellt (manually). Det finns också möjlighet att låta användarna själva välja rum:

 1. Assign automatically - deltagarna fördelas jämnt i de antal rum du väljer att skapa
 2. Assign manually - rummen skapas och du får själv flytta deltagarna till rummen
 3. Choose room - rummen skapas och deltagarna väljer själva rum.

Klicka sedan på knappen Create.

Dela in deltagare i grupper

När rummen skapats så ser du antingen fördelningen av deltagare (om du valt automatiskt i steget innan) eller så ska du nu välja vilka som ska in i de olika rummen. Du kan också välja att döpa om de olika rummen.

 1. Klicka på pennan (Rename) för att döpa om ett grupprum. Avsluta med Yes.
 2. Om du vill ta bort ett rum, klicka på Delete Room.
 3. Klicka på Assign för att välja deltagare till rummet.
 4. Om du vill lägga till fler rum, klicka på Add a Room.

När du väljer vilka som ska vara i rummen klickar du alltså på Assign:

 1. Bocka för namnen i listan som ska vara i rummet.
 2. Om du gjort ett fel så kan du vid namnet i rummet klicka på "Move To" för att välja ett annat rum där personen ska vara.

Om du vill byta en person i ett rum mot en person i ett annat rum, så klickar du på Exchange:

Klicka på en person från ett annat rum i stället och de byter rum.

För att ställa in hur din break-out session ska fungera, klicka på det lilla kugghjulet i nedre raden:

Här kan du göra val som styr beteendet. 

 • Allow participants to choose room – deltagarna väljer ett rum och kan när som helst byta till ett annat rum.
 • Allow participants to return... – Om du vill tillåta deltagarna hoppa ur sitt grupprum och återvända till huvudsessionen (där du är) eller inte. Ett typfall är att deltagaren känner att diskussionen/ämnet i rummet var fel för hen och vill byta. Då kan hen återvända och du kan placera personen i ett annat grupprum (om du inte aktiverat att de kan byta själva).
 • Automatically move all assigned participants... – Flytta ut deltagarna till rummen per automatik
 • Auto close breakout rooms after... –bocka för om du vill tidsstyra när grupprummen automatiskt stängs. Ange antal minuter.
 • Countdown after closing... – Grupprummen får upp en ruta som visar nedräkning till noll från den tid du anger i timern. Därefter avslutas gruppmötet och alla samlas i huvudsessionen igen. Detta gäller även om du manuellt väljer att stänga rummen.


Starta break-out sessionen

När du är nöjd, klicka på knappen "Open All Rooms".

Deltagarna får då upp följande ruta hos sig om de är tilldelade ett rum (automatiskt eller av dig):

Deltagaren klickar på knappen "Join Breakout Room" och gruppmötet startar.

Om deltagarna själva får välja rum så ser de en lista över rummen och kan klicka på "Join" (kan döljas bakom deltagarnumret):


Du som värd för mötet har alltid fönstret med dina breakout-rum tillgängligt och kan fortsätta interagera med det.

Om du själv vill gå in i ett gruppmöte så klickar du på länken "Join" bredvid grupprummets namn:

Då dyker du upp i gruppmötet som deltagare och kan interagera med deltagarna. Klicka på länken "Leave breakout room" i nederkanten för att återgå till huvudsessionen och kanske byta till ett annat rum. Du får upp följande fönster:


Funktioner under breakoutsessionen

Spela in gruppsessioner

Om du inte har begränsat dina deltagares rättigheter så har de också rätt att spela in ett möte. Detta kan användas för att spela in gruppsessionerna. Låt en person vara ansvarig för inspelningen och säg till dem att spela in. Personen som spelade in gör då en inspelning som hamnar på dess egna dator och kan ladda upp den inspelningen till LnuPlay i efterhand och dela den med dig eller andra.

Tillkalla hjälp

Om en grupp vill att du som mötesvärd ska dyka upp och hjälpa dem med diskussionen så har de en knapp i mötet som heter "Ask for help":

Om de klickar på Invite Host så ser du följande meddelande hos dig:

Klicka på Join Breakout Room för att besvara inbjudan så kommer du in i deras gruppmöte.

Meddela grupperna något

Du kan när som helst, via fönstret för Breakout Rooms, skicka ett meddelande till samtliga grupper. Klicka på länken "Broadcast a message to all". Skriv din text och klicka på Broadcast:

 

I grupprummen ser deltagarna ditt meddelande på följande sätt:


Avsluta break-out sessionen

Om du under Options har satt en automatisk stopptid och dessutom angett en nedräkningstid så ser grupprummen följande meddelande när tiden håller på att rinna ut:

Deltagarna kan välja att direkt avbryta och återgå till huvudsessionen eller vänta ut tiden då de automatiskt flyttas dit.

Om du manuellt vill avsluta breakout sessionen så gör du det från Breakout fönstrets knapp: Close All Rooms:

Alla deltagare samlas i huvudsessionen igen och kan redovisa sina gruppdiskussioner.

Starta en ny Breakout session

Om du på nytt vill att de ska mötas i sina grupper så är det bara att starta på nytt (Open All Rooms). Om du i stället vill skapa nya rum och nya fördelningar så kan du klicka på knappen Recreate:

Då kan du göra om processen och byta ut dina existerande rum och fördelningar.

Att vara Co-host i en break-out session

Om du tilldelar andra användare co-host rättighet så kan de vara medhjälpare även i breakoutrum.

Du ger co-hosträttighet genom att klicka på knappen "More" till höger om personen i deltagarlistan och välja "Make Co-host".

När värden startar break-out rum så ser en co-host det så här när hen klickar på knappen för "break-out rooms":

En co-host ser listan över befintliga grupprum och är själv tilldelad ett av rummen. Genom att klicka på länken "Join" till höger om ett annat rum så växlar co-hosten till det rummet.

När du vill gå tillbaka till huvudrummet som Co-host så klickar du på länken Leave:

Om du än en gång vill gå in i ett rum så klickar du på nytt på "Breakout Rooms" i huvudfönstret. Du kommer se att du är tillagd i rummet du senast var inne i, men kan välja ett annat om du vill. Klicka på "Join" för att gå in i det grupprummet.

20062Visningar
133
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?