Kategorier /Guider/FAQ / Konto / Konto (Personal) - FAQ
Se maskinöversättning på 

Konto (Personal) - FAQ

Hur beställer jag konton?

Klicka på någon av  länkarna nedan för att komma till beställningsformuläret.

Beställa personalkonton
OBS! Beställning av personalkonton kan endast göras av IT-avdelningens kontaktpersoner för personalkonton.

Beställa gästkonto

Beställa externkonto

Beställa funktionskonto

Beställa konton för uppdragsutbildning

Beställa testkonto


Vilka olika kontotyper finns det på Lnu?


Personalkonto - för anställda vid universitetet

Anställda vid Linnéuniversitetet behöver ett personalkonto för att logga in på Linnéuniversitetets tjänster som till exempel e-post,  MyMoodle och Primula.

Det är IT-avdelningens kontaktperson för personalkonton som kan beställa personalkonton.

Beställningsformulär personalkonto

Gästkonto - för besökare som behöver logga in på datorerna i föreläsningssalarna

Om du har  besökare, konferensdeltagare eller föreläsare som befinner sig på universitetet och behöver kunna logga in på datorn som finns i föreläsningssalarna behöver du beställa ett gästkonto.

OBS! Gäster som behöver komma internet använder det trådlösa nätverket LNU-Guest där de loggar in genom att ange en privat e-postadress.

Beställningsformulär gästkonto

Externkonto - för externa lärare/föreläsare

Externkonton är till för externa lärare/föreläsare (ej anställda) som behöver använda tjänster som MyMoodle, Medarbetare eller annan tjänst på Lnu.  Ett externkonto har en giltighetstid på max ett år.

Beställningsformulär externkonto

Konto för deltagare på uppdragsutbildning

Deltagare på uppdragsutbildning behöver ett konto för att kunna använda tjänster som till exempel MyMoodle, Lnu.se eller annan tjänst på Lnu som studenter får tillgång till.

Vid beställning av studentkonton till deltagare på uppdragsutbildning behöver du ange deltagarnas namn, personnummer och e-postadress. Deltagarna får en engångskod som de använder för att logga in med när de hämtar ut sitt konto.

Beställningsformulär konto för uppdragsutbildning

E-postkonto/funktionskonto till en funktionsadress

Ett funktionskonto är ett konto med en e-postadress till en funktion, till exempel registrator@lnu.se.

Kontot fungerar som ett vanligt e-postkonto med den skillnaden att man kan vara flera personer som administrerar e-postlådan.

Om du har ett event eller om du vill kunna hänvisa till en e-postadress som inte är kopplad till en person är det ett funktionskonto du ska beställa.

Beställningsformulär funktionskonto

Testkonto

Testkonto kan användas för att till exempel kunna testa funktioner i ett system utan att du behöver använda ditt egna personal- eller administratörskonto. Till exempel för att se hur det ser ut för studenter i ett kursrum i MyMoodle.

Beställningsformulär testkonton

Hur byter jag lösenordet på mitt personalkonto?

Här kan du byta ditt lösenord.

Hur länge är mitt konto giltigt efter det att min anställning på universitetet har upphört?

Du har tillgång till personalkontot 60 dagar efter avslutad anställning om inte IT-avdelningens kontaktperson för personalkonton, Personalavdelningen, prefekt eller avdelningschef beslutar annat.

Innan giltighetstiden går ut
Kontaktperson för personalkonton meddelas cirka 30 dagar innan ett personalkonto upphör för besked om kontot ska förlängas eller avslutas.

Om kontot inte ska förlängas är det IT-avdelningen som informerar dig om att kontot kommer att upphöra och vad du bör tänka på innan giltighetstiden går ut. Det är ditt ansvar att hantera lagrad data innan ditt konto upphör.

Var hittar jag Linnéuniversitetets användaravtal?

Länk till Användaravtal för användning av universitetets dator-, nät- och systemresurser (PDF).

Länk till Tilläggsavtal till användaravtal med utökade rättigheter (PDF).

Var hittar jag Linnéuniversitetets lösenordsregler?

Länk till lösenordsreglerna (PDF).

Var hittar jag Linnéuniversitetets kontoregler?

Länk till kontoreglerna (PDF).

314Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt