Kategorier /Guider/FAQ / Konto / Konto (Personal) - FAQ
Se maskinöversättning på 

Konto (Personal) - FAQ

Hur vet jag vilken typ av konto jag ska beställa?

Jämförelse mellan olika kontotypers tillgång till tjänster på Lnu

På Medarbetare hittar du mer information om olika konton på Linnéuniversitetet.

Hur beställer jag konton?

Klicka på någon av  länkarna nedan för att komma till beställningsformuläret.

Jämförelse mellan olika kontotypers tillgång till tjänster på Lnu

Beställa personalkonton
OBS! Beställning av personalkonton kan endast göras av IT-avdelningens kontaktpersoner för personalkonton.

Beställa gästkonto

Beställa externkonto

Beställa funktionskonto

Beställa konton för uppdragsutbildning

Beställa testkonto


Hur byter jag lösenordet på mitt personalkonto?

Här kan du byta ditt lösenord.

Hur länge är mitt konto giltigt efter det att min anställning på universitetet har upphört?

Du har tillgång till personalkontot 60 dagar efter avslutad anställning om inte IT-avdelningens kontaktperson för personalkonton, Personalavdelningen, prefekt eller avdelningschef beslutar annat.

Innan giltighetstiden går ut
Kontaktperson för personalkonton meddelas cirka 30 dagar innan ett personalkonto upphör för besked om kontot ska förlängas eller avslutas.

Om kontot inte ska förlängas är det IT-avdelningen som informerar dig om att kontot kommer att upphöra och vad du bör tänka på innan giltighetstiden går ut. Det är ditt ansvar att hantera lagrad data innan ditt konto upphör.

Var hittar jag Linnéuniversitetets användaravtal?

Länk till Användaravtal för användning av universitetets dator-, nät- och systemresurser (PDF).

Länk till Tilläggsavtal till användaravtal med utökade rättigheter (PDF).

Var hittar jag Linnéuniversitetets lösenordsregler?

Länk till lösenordsreglerna (PDF).

Var hittar jag Linnéuniversitetets kontoregler?

Länk till kontoreglerna (PDF).

1135Visningar
1
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?