Se maskinöversättning på 

Om Zoom och säkerhet

Det har förekommit mycket skriverier och kritik på internet kring Zoom och dess säkerhet. Oftast har det handlat om säkerhet/kryptering och hur personuppgifter behandlas. Mycket av de skriverier du kanske stött på handlar om Zooms "publika" så kallade molntjänst, vilket ombesörjs av Zoom i USA.  

Linnéuniversitetet, tillsammans med de flesta andra lärosäten i Norden, är inte på något sätt kopplat till den tjänsten utan vi köper istället Zoom-tjänsten direkt från vår nordiska samarbetspartner NORDU.net via SUNET. NORDU.net har en egen drift av Zoom och driften följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU.

Det finns ett antal inställningar du själv kan göra för att öka på säkerheten i dina Zoom-möten och vi rekommenderar att du läser igenom vår artikel om Säkra Zoom-möten: https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/1321433

Se också till att du håller din Zoom-klient uppdaterad. För att kontrollera detta och uppgradera om så behövs, klicka på din profilbild i klienten och välj "Check for uppdates".

SUNET har publicerat en wikisida med information samlad: https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=78218735

NORDUnets FAQ finns på:
https://support.nordu.net/hc/en-us/articles/360012913660-NORDUnet-Zoom-GDPR-and-Privacy-Facts

En övergripande beskrivning, inkl vilken data som hanteras var finns på:
http://nordu.net/content/zoom-0

Om hur Zoom krypterar sin tjänst kan du läsa på deras egna sidor. Tänk bara på att när de pratar om Zooms servrar så ska det alltså översättas till våra nordiska servrar. https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/facts-around-zoom-encryption-for-meetings-webinars/


1976Visningar
4
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?