Kategorier /Guider/FAQ / E-möte / Zoom / Zoom inför säkerhetskrav på möten från 27 september, 2020
Se maskinöversättning på 

Zoom inför säkerhetskrav på möten från 27 september, 2020

Väntrum eller lösenkod krävs från 27 september, 2020

Zoom har meddelat att efter den 27 septemberi 2020 måste alla möten ha en av två säkerhetsinställningar på plats för att mötet ska kunna startas.

(Uppdaterad artikel: Ursprungligen var det tänkt att äga rum 17 juli, men Zoom sköt på detta till efter sommaren i sista sekund)

Du kan välja mellan:

 

Om du inte har gjort ett av dessa två val för ditt möte så kommer Zoom automatiskt att införa ett väntrum på ditt möte åt dig. Så håll ett öga på deltagarlistan (Participants) under mötet. De som hamnar i väntrummet syns överst i listan där du kan släppa in dem.


 

Vi rekommenderar att du redan nu aktiverar inställningen att använda Passcode (lösenkod) på dina möten. Dina inbjudningar kommer alltid innehåll lösenkoden så de du bjudit in bara behöver klicka på länken för att komma in, men du stänger ute de som "gissar" sig fram till möten och vill förstöra.

För den som vill ha ökad säkerhet så kan också funktionen att använda väntrum på möten som standard vara ett bra alternativ. Då kan du också styra så användare inom Lnu passerar förbi väntrummet automatiskt, vilket gör att du slipper släppa in dem manuellt (läs mer på sidan om väntrum).


För mer detaljer och förklaringar från Zoom, se deras egna artikel på: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360045009111

Se en film (obs: i filmen nämns det tidigare datumet, men det är alltså 27 september som gäller)

Kan jag använda både väntrum och lösenkod på mina möten?

Ja, det går utmärkt. Det blir dubbel säkerhet. Inbjudan kommer innehålla länk till mötet med lösenkoden inbäddad i länken och när deltagarna kommer in så hamnar de i väntrummet och du får släppa in dem. Om du ställer in väntrum till att tillåta användare från samma konto (Lnu) att gå förbi väntrummet så blir det smidigare för dina kollegor.

Vad händer efter 27 september om jag inte gör något?

Om du inte har väntrum eller lösenkod på ditt möte så kommer automatiskt ett väntrum aktiveras för möten som äger rum efter det datumet. Dina deltagare hamnar alltså i väntrummet och du (eller en co-host) måste släppa in dem manuellt.

Vad händer med möten som jag redan ställt in att använda väntrum eller lösenkod och som äger rum efter 27 september?

Ingenting. Om du redan aktiverat använda minst en av de två säkerhetsmetoderna på ditt möte så sker ingen ändring. Det du gjort blir kvar och ingen åtgärd krävs. Det innebär att du som redan ställt in att alltid kräva lösenkod eller väntrum för dina möten kan lugnt luta dig tillbaka.

Vad händer om jag ändrar ett redan bokat möte till att kräva lösenkod?

Om du i efterhand ställer in att använda lösenkod så måste du skicka en uppdaterad möteslänk till dina deltagare. Din nya möteslänk kommer nämligen att innehålla lösenkoden som standard och det är den länken deltagarna ska använda. Alternativt så meddelar du lösenkoden separat till deltagarna och behåller länken som den är. Då får de fylla i lösenkoden när de försöker gå med i mötet.

Jag har möten bokade via Zoom-aktiviteterna i MyMoodle. Vad händer med dem?

Det är samma sak med dessa möten. De är Zoom-möten och kommer också att påverkas av kravet att ha minst väntrummet aktiverat (och får också det aktiverat per automatik om du inte ändrar mötet innan 27 september).

Det här gäller alltså de två aktiviteterna "Zoom-möte" och "Zoom Booking" som du kan lägga till i ett kursrum. 

Två viktiga saker som skiljer sig från ett möte bokat på vanligt sätt:

  • Om du använder Zoom Booking och ändrar ett möte till att använda lösenkod, så behöver du inte skicka någon påminnelse/uppdatering. Knappen "Join" uppdateras med korrekt länk och alla som har tillgång till MyMoodle-rummet kommer in i mötet när de klickar på knappen.
  • Om du ändrar ett möte tillagt via aktiviteten Zoom-Möte till att kräva lösenkod så uppdateras inte knappen "Gå in i mötet" med den rätta lösenkoden. Du måste därför meddela studenterna lösenkoden i klartext, förslagsvis i beskrivningen för Zoom-mötet. Alternativt så kan du kasta det mötet och skapa ett nytt med lösenkod från början. Då fungerar knappen som den ska.


> Lär dig mer om Zoom i MyMoodle

Jag har bjudit in till möte via Outlook. Vad händer med de mötena?

Om du inte slagit på att använda väntrum eller lösenkod för mötena så kommer de också att tvingas på ett väntrum för deltagarna. Om du går in och ändrar mötet via Outlooks Zoom-plugin till att använda lösenkod så behöver du skicka en uppdatering till mötesdeltagarna så de får den rätta länken.

Öppna mötet i Outlook:

  1. klicka på "Ändra inställningar" och gör dina ändringar. Spara Zoominställningarna i botten.
  2. Klicka på knappen för att skicka uppdatering av mötet. Klart!


1919Visningar
7
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2020 Med ensamrätt