Se maskinöversättning på 

SPSS (Student) - FAQ

Hur får jag tillgång till SPSS?

"SPSS Statistics" och "SPSS Amos" finns installerat på universitetet publika datorer och i datorsalar.

Du kan utan kostnad installera SPSS på din privata dator om du går en utbildning där SPSS är ett verktyg i kursen.
Kontakta din lärare eller kursansvarig om du behöver SPSS. Du kan inte själv beställa en licens utan det är din lärare som behöver göra en beställning åt dig.

Licenserna är giltiga ett år i taget, från ca 15 januari år 1  till och med 31 januari år 2.
SPSS på privat dator kräver att du har Internetanslutning.

Viktigt! Läs vilka regler och villkor som gäller nedan.

Kan jag installera SPSS på både Mac och Windows?

SPSS Statistics kan installeras på datorer med Windows, Mac och Linux.
SPSS Amos finns endast för datorer med Windows.

SPSS på privat dator kräver att du har Internetanslutning.

Kan jag installera SPSS på en Chromebook?

Nej, SPSS kan inte installeras på en Chromebook.

Vilka regler och villkor gäller för att få tillgång till SPSS?

  • Universitetets programvaror och programvarulicenser får inte nyttjas för kommersiellt bruk.
  • Efter avslutade studier skall all programvara tillhandahållen av universitetet avinstalleras.
  • Programvara och licensinformation skall hanteras på ett sådant sätt att otillbörlig användning förhindras.
  • Det åligger universitetets studenter att i sitt eget nyttjande av universitetets programvaror och programvarulicenser efterleva upphovsrätten, upphovsrättsinnehavarnas särskilda villkor, universitetets interna policyer och regler samt de villkor som publiceras på universitetets studentprogramserver.

Vart vänder jag mig för support på applikationen SPSS?

Får du problem vid installationen av SPSS kan du kontakta IT-support.

Behöver du handledning eller hjälp med att komma igång med programmet hänvisar vi dig till din lärare.

Länkar till mer information om SPSS från leverantörens sida, endast på engelska:

4114Visningar
11
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?