Kategorier /Guider/FAQ / Konto / Lösenord personalkonto (Personal) - FAQ
Se maskinöversättning på 

Lösenord personalkonto (Personal) - FAQ

Hur byter jag lösenord?

Vi rekommenderar att du har datorn ansluten till det fasta nätverket på universitetet när du byter lösenord för att minimera risken för problem vid lösenordsbytet.


Använd någon av guider nedan beroende på om du har en PC eller om du har en Mac med eller utan Nomad.

Byta lösenord om du har en PC (Windowsdator).

Byta lösenord om du har en Mac med Nomad.

Byta lösenord om du har en Mac som inte har Nomad.


Hur vet jag om Nomad finns installerat på Macen?

Gå in i Launchpad och skriv "Nomad" i sökrutan, klicka på Enteså ser du om Nomad finns installerat eller inte.

Jag har bytt lösenord men det fungerar bara på datorn?

Det beror förmodligen på att du loggar in med ett lokalt datorkonto. Gå till webbsidan för lösenordsbyte https://konto.lnu.se/losenord/byta för att byta lösenordet till ditt personalkonto..

Det står att mitt lösenord har gått ut, hur gör jag?

Då behöver du byta lösenord.

Läs mer om hur du byter lösenord under FAQ "Hur byter jag lösenord?".

Tänk på att det nya lösenordet måste uppfylla vissa krav på komplexitet. Se mer information under rubriken "Jag kan inte byta mitt lösenord. Jag får meddelande om att mitt nya lösenord inte uppfyller kraven på komplexitet?" nedan.

Det är ditt gamla (nuvarande) lösenord du anger under "Nuvarande lösenord"  när du byter till ett nytt.

Hur ofta behöver jag byta lösenord?

Lösenordet måste bytas minst en gång/år. Du kan naturligtvis välja att byta lösenord oftare.

Varför måste jag byta lösenord?

För att öka säkerheten kring lösenord har universitetet begränsat livslängden på sina lösenord. Detta sker genom tvingande lösenordbyte på ditt personalkonto en gång per år.

Hur vet jag när jag behöver byta lösenord?

När giltighetstiden för ditt lösenord går ut kommer du att uppmanas att byta lösenord i samband med att du loggar in på någon av universitetets IT-tjänster. Meddelande om att du behöver byta lösenord kan se lite olika ut beroende på vilken tjänst du loggar in på. Följ instruktionerna som du får i samband med inloggningen för att byta lösenordet.

Vi rekommenderar att du byter lösenordet redan vid första uppmaningen för att undvika att det går ut och du inte längre kan logga in med det.

Varför fick jag ingen påminnelse om att byta lösenord innan det gick ut?

En förutsättning för att du ska få en uppmaning om att byta ditt lösenord innan det går ut är att du har loggat in på någon av universitetets tjänster eller att enheten har varit på universitetets nät de senaste 14 dagarna innan lösenordet går ut.

Jag kan inte logga in på vissa tjänster efter det att jag har bytt lösenord?

Starta om alla din enheter

Vi rekommenderar att du startar om alla dina enheter (dator, mobiltelefon, surfplatta) efter att du har bytt ditt lösenord.

Detta för att det kan ta olika lång tid för lösenordsbytet att slå igenom på alla enheter beroende på om enheten befinner sig på universitetets nät eller inte och vilken enhet du använder.

Ange rätt användarnamn

Till vissa tjänster kommer du även att behöva ange ditt användarnamn i samband med att du loggar in med det nya lösenordet. Tänk då på att hur du ska ange ditt användarnamn kan vara olika på olika tjänster:

  • användarnamn@lnu.se (t ex eduroam)

  • e-postadress@lnu.se (t ex Box Sync)

  • endast användarnamn (t ex webmail.lnu.se)

Jag har bytt lösenord men kan inte logga in på datorn med det nya lösenordet?

Det beror sannolikt på att datorn inte var på universitetets nät när du bytte lösenordet.

För att det nya lösenordet ska uppdateras på datorn behöver du ansluta den mot universitetets nät via det fasta/trådade nätverket eller via eduroam när datorn är på universitetet eller via VPN-klienten när datorn är utanför universitetet.

Jag kan inte byta mitt lösenord, jag får meddelande om att mitt nya lösenord inte uppfyller kraven på komplexitet?

För att lösenordet ska bli så säkert som möjligt måste det uppfylla följande krav på längd och komplexitet:

  • vara minst åtta tecken långt

  • innehålla minst en liten bokstav (a-z)

  • innehålla minst en stor bokstav (A-Z)

  • innehålla minst en siffra (0-9) och/eller ett specialtecken (~!@#$%^&()_+-*/={}[]|\:;'"<>,.? samt blanktecken)

Lösenordet får INTE;

  • innehålla ditt användarnamn

  • innehålla ditt namn (tilltalsnamn, mellannamn eller efternamn)

  • vara samma lösenord som använts de senaste fem gångerna

Jag får felmeddelandet "Local account"?

Kontakta IT-avdelningen för att få hjälp med ansluta datorn till AD:t (Active Directory).

Bild_Local_Account_Mac.jpg


Läs gärna Microsoft tips för hur du "Skapar ett säkert lösenord".


Länk till Linnéuniversitetets lösenordsregler.

10766Visningar
13
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?