Se maskinöversättning på 

Redigera din media

Den här guiden ger en översikt kring vad du kan göra med din inspelning och mer fördjupad information hittar du på Kaltura.org:

https://knowledge.kaltura.com/kaltura-video-editing-tools-user-guide

Introduktionsfilm

Så här redigerar du din film:

I din medielista i Mymoodle (eller på play.lnu.se Endast personal) så klickar du på knappen "Redigera" (pennan) på vanligt sätt. OBS att du inte kan redigera filmer i Mymoodle som redan är publicerade i ett kursrum! Du måste först avpublicera. 

Du ser då följande vy:

Klicka på knappen Launch Editor.

Redigeraren öppnar sig och visar följande verktyg:

  1. Här kan du direkt skapa videoquizz baserat på din film (se separat handledning)
  2. Här byter man tillbaka till den här redigeraren (om man är i Videoquizz-läget)
  3. Spara dina ändringar eller spara som en ny kopia av originalet
  4. Förhandsgranskning av din video
  5. Navigering: Gå till en tidspunkt - Hoppa till början – Spela/Pausa – Hoppa till slutet
  6. Verktyg för att ångra, välja ljud/videospår och zooma tidslinjen
  7. Tidslinjen med redigeringsverktyg
  8. Tona och ta bort segment
  9. Hjälp

Om du trycker på (9) Hjälpknappen öppnar sig följande fönster:

Här får du hjälp med att använda kortkommandon för att styra ditt videoarbete. Där finns också en länk till deras användarmanual (på Engelska). Klicka på Frågetecknet igen för att stänga hjälpen.

Att trimma och klippa video

Om du vill trimma bort något i början eller slutet av filmen så kan du antingen dra handtagen till vänster och höger in mot mitten för att korta ner filmen. 

Eller så kan du också flytta tidsmarkören (den blågröna linjen ovan) längs med tidslinjen och klicka på in- och utpunktsverktygen för att markera var du vill ha början och slutet på filmen. Resten tas bort.

För att klippa bort något i filmen så ställer du markören där du vill skapa ett klipp och klickar på saxen. Flytta sedan markören till slutet av det du vill ta bort och klicka på saxen igen:

Då har ett segment av filmen markerats. Klicka på soptunnan för att ta bort det valda klippet:

OBS! Efter att du klippt bort något så blir det ett "hål" i filmen. Det är viktigt att du låter det hålet vara kvar och inte försöker "dra ihop" filmändarna igen, vilket är fallet i vanliga redigeringsverktyg. När du sparar filmen så kommer hålet försvinna och klippen vävs ihop på rätt sätt.


Tona in och ut

Om du vill så kan du lägga till en toning i din film. Det innebär att början och slutet tonas från svart till film och tvärtom.

Markera filmen eller ett segment av den i tidslinjen och klicka på toningsverktyget:

Ange hur många sekunder som du vill att in- och uttoningen ska ta. En mjuk långsam (5 sek) eller snabb (1 sek). Klicka på verktyget igen för att bekräfta. I tidslinjen syns att valt toning via små indikatorer till höger och vänster.

Spara

När du känner dig helt klar med dina redigeringar så klickar du på Spara för att spara dina ändringar. OBS: Ändringarna kan inte ångras efteråt! När du sparar så byggs filmen om och konverteras till ny version. Tänk på att det här kan ta en stund om du har en lång film så använd inte Spara för att "mellanspara" medan du jobbar. Gör allt klart, och tryck SEN på spara.

Vill du behålla ditt  original så klickar du istället på Spara kopia vilket gör att din redigerade film sparas som en separat kopia i din lista och du får alltså två filmer: ditt original och din kopia.

1928Visningar
10
© ComAround Scandinavia AB 2000 - 2021 Med ensamrätt

Hjälpte den här artikeln dig?